Некаде во бескрајот стои вечниот- лице-играч, ги галеше своите огромни црни ружи,
посветувајќи и на секоја огромно - безвремено внимание.

Неговата сопруга - вековната придружничка, го праша:

- Зошто го пушти бродот со луѓето внатре?

- Драга моја, ние постоиме но сигурно не сме творците. Ги пуштив со една цел, да ги има!

Бидејќи, само на тој начин огромното вселенско пространство,
што никој не го осознал може да се освојува. Нека се обидат, затоа што тоа им е во крвта.

Центарот на тој обид е нашето друштво - масонството.

Да се обидеме сите заедно да дојдеме до целта, заборавајќи ги понекогаш длабоките корени
што не влечат во бездната за да се вивнеме напред.


Војко Рафајловски
Регуларна Голема Ложа
на Македонија
на стари, слободни и прифатени ѕидари
phones

Регуларната Голема Ложа
на Македонија

на стари, слободни и прифатени ѕидари
е самостојна и суверена организација
формирана во април 6010 AL.

phones

LVX E TENEBRIS

Масонството е најстарото и најголемото светско братство.
Масонството не е ниту политичка ниту религиска организација.
Тоа е организација која добрите луѓе ги прави да бидат уште подобри,
преку лекции за етиката, искреноста, интегритетот и
храброста да се помогне на тој што е во невоља.
Во Масонството луѓето влегуваат од различни причини,
но за повеќето тоа е едно преубаво хоби.

phones

Под заштита на
Регуларната Голема Ложа на Македонија
работат три ложи.

Digital Dreams Team
phones
book

Масонството

Некаде во бескрајот стои вечниот- лице-играч, ги галеше своите огромни црни ружи, посветувајќи и на секоја огромно - безвремено внимание.
Неговата сопруга - вековната придружничка, го праша:
- Зошто го пушти бродот со луѓето внатре?

phones

За да биде регуларен масонски кандидат, кандидатот мора да ги исполнува следните основни услови:

  • Да е маж кој доаѓа по своја слободна воља.
  • Да верува во Врховното Суштество.
  • Да е полнолетен.
  • Да е човек со висок морал и добра репутација.
phones
Име
Е-пошта
Порака
Лозинка